Витяги з законів, що регламентують діяльність Комітету

Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, міжнародними актами, визнаними Україною, іншими нормативними актами, що регулюють порядок утворення, діяльності громадських організацій, а також Статутом.

Комітет вважає за необхідне визначити окремий перелік правових норм, що стосуються захисту національних інтересів держави та боротьби із корупцією і злочинністю, а також питань взаємодії громадського обєднання з правоохоронними органами, прокуратурою, судом, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Конституція України

Закони України:

Про основи національної безпеки України

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Про громадські об’єднання

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави

Про звернення громадян

Про доступ до інформації

Про засади запобігання і протидії корупції

You may also like...