Система співпраці

1

М Е М О Р А Н Д У М

ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ УКРАЇНСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» ЩОДО ВЗІЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

29 серпня 2012 року Всеукраїнська громадська організація “Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції в особі Голови Комітету БОРСУКА Євгена Ілліча і Українське Товариство мисливців і рибалок в особі Голови президії Всеукраїнської ради Товариства ШУЛЯР Миколи Степановича

ВИЗНАЮЧИ самостійність кожної із сторін,

ВИХОДЯЧИ з положень Конституції України, законів України і загальновизнаних міжнародних норм и правил,

БАЖАЮЧИ скоординувати спільні дії у межах наданих Статутних повноважень,

НАГОЛОШУЮЧИ на актуальності та нагальної необхідності взаємної співпраці громадських інститутів у забезпеченні захисту прав і свобод, законних інтересів окремих громадян та громадських об’єднань,

ВИСЛОВЛЮЮЧИ загальну спрямованість в забезпеченні захисту своїх конституційних прав і інтересів,

ДОДЕРЖУЮЧИСЬ принципів гласності, законності, рівноправності та взаємоповаги,

ВВАЖАЮЧИ, що правова допомога і співробітництво повинні здійснюватися на постійній основі і високому професійному рівні,

З МЕТОЮ правового регулювання своєї діяльності на взаємовигідній основі, зміцнення правових, демократичних засад суспільного життя, більш ефективного захисту конституційних прав і свобод окремих громадян та своїх громадських об’єднань, а також сприяння активному розвитку любительського мисливського, стендового і рибальського спорту, охорони, відтворення, збереження, раціонального використання тваринного світу та захист спільних інтересів підписали Угоду про взаєморозуміння і співпрацю у сфері захисту прав та інтересів громадян України.

Відповідно до статті 1 цього Меморандуму Сторони прийняли на себе зобов’язання про співробітництво і взаємну допомогу при здійсненні своєї статутної діяльності як на рівні центральних органів так і відповідних обласних, міських, регіональних, районних, міжрайонних, первинних організацій та Місцевих осередків.

Згідно статті 10 зазначеного Меморандуму Сторона 1 (Комітет) готує на направляє відповідні звернення до органів державної влади за фактами порушення прав та законних інтересів Сторони 2 (Товариство) та забезпечує контроль за їх розглядом.

Відповідно до статті 12 Меморандуму Комітет за фактами порушення прав и свобод громадян, зловживання службовими особами своїх службових повноважень, корупційних та інших протиправних дій, які потягли за собою шкоду державі, громадянину, членам Товариства та іншим особам, відповідно до діючого законодавства України, звертається до відповідних державних органів, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності чи підпорядкування, правоохоронних органів, прокуратури, Збройних Сил України, інших військових формувань про усунення порушень закону, причин, негативних явищ та умов, що їм сприяли для притягнення ними винних до передбаченої законом відповідальності;

Згідно з статтею 15 Меморандуму Сторони пропагандують охорону природи, виховання у членів Товариства, інших громадян любові до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу а також здійснюють іншу діяльність.

Голова Комітету Є.І.Борсук