Щодо затвердження Положення про радника

З метою забезпечення найбільш ефективної роботи Місцевих та обласних осередків громадського об’єднання та раціонального використання сил і засобів у виконанні статутних завдань, здійснення ефективного контролю за виконанням вимог Статуту, правильного та об’єктивного прийняття рішення у питаннях що стосується статутної діяльності Комітету, керуючись підпунктами 7.12.3. та 7.12.14. пункту 7.12. розділу 7. Статуту Всеукраїнської громадської організації „Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції” (далі – Комітет), Головою Комітету підписано наказ від 22 грудня 2012 року  №163 “Про затвердження Положення про радника Всеукраїнської громадської організації “Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції”.

Відповіднодо пункту 12. Цього наказу начальників Департаментів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі зобов’язано:

• довести до відома працівників обласних, місцевих осередків вимоги цього наказу та забезпечити його неухильне виконання;

• прийом в члени Комітету та призначення працівників радниками здійснювати з врахуванням фахового досвіду роботи та напряму діяльності.

При вирішенні питання щодо продовження терміну дії членського квитка (посвідчення) раніше виданого радникам Комітету здійснювати у відповідності до вимог цього наказу та Положення.

Згідно з пунктом 1.2. Положення про радника Комітету визначає загальні вимоги, мету, основні завдання радника, повноваження та напрями його діяльності, порядок відносин та критерії оцінки діяльності радника.

Відповідно до пунктів 1.3. та 1.4. цього Положення радником Голови Комітету може бути фізична особа, яка прийнята в члени Комітету, має достатній життєвий та професійний досвід, активно підтримує цілі та завдання Комітету.

Також, може бути особа, яка тривалий час перебувала на громадських засадах на посаді помічника Голови Комітету, позаштатного працівника чи на іншій посаді і довела своєю активністю та сумлінним ставленням до виконання статутних завдань, що в змозі виконувати більш складні, об’ємні завдання, що становлять суспільний інтерес і є найбільш значимими як для Комітету так і суспільства в цілому та набула практичний досвід і може своєю порадою дійсно правильно, доцільно, законно та на високому професійному рівні надати поради, пропозиції Голові Комітету та найбільш ефективно сприяти виконанню статутних завдань.

Мета діяльності радника – сприяння Комітету у виконанні його статутних положень щодо сприяння правоохоронним органам та органам державної влади у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією, привертання уваги державних органів до негативних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Комітету.

Основними завданнями радника є:

• сприяння у встановленому чинним законодавством порядку забезпеченню боротьби з корупцією, злочинністю та притягненню винних осіб до передбаченої законом відповідальності, подоланню інших негативних суспільних явищ, що становлять загрозу життєво важливим національним інтересам України;

• сприяння захисту громадян від протиправних посягань, охороні їх прав, свобод та законних інтересів;

• співпраця у межах, встановлених нормативно-правовими актами України, з правоохоронними органами та органами державної влади у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією;

• здійснення цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави відповідно до вимог чинного законодавства України;

• здійснення інших заходів, направлених на забезпечення ефективного виконання Головою Комітету статутних завдань.

Відповідно до розділу 8 цього Положення при прийому в Комітет та призначення на громадських засадах радник Голови Комітету отримує членський квиток (посвідчення) встановленого зразку. В посвідченні зазначається термін його дії – рік.

За 10 діб до закінчення терміну дії посвідчення і фактично перебування радника Комітету на посаді, радник готує, підписує та подає до Голови Комітету письмовий звіт в довільній формі.

Голова Комітету особисто розглядає поданий звіт та приймає одне із відповідних рішень:

• щодо позитивної оцінки діяльності радника Комітету;

• щодо надання відповідної допомоги та удосконалення форм діяльності радника Комітету;

• щодо видачі нового посвідчення на наступний термін;

• про незадовільну діяльність радника Комітету, увільнення з посади радника Комітету та прийняття рішення про його подальше перебування в членстві Комітету.

За вагомий внесок у виконання статутних завдань Комітету, підвищення ефективності діяльності Комітету, пропагування мети, цілей та статутних завдань Комітету, радник Комітету може бути заохочений Головою Комітету відзнаками Комітету.

 

Голова Комітету

Євген Борсук

You may also like...