Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи О двадцяти принципах боротьби з корупцією

(прийнята Комітетом міністрів 6 листопада 1997 на 101-й сесії) (Документ 994_845, поточна редакція – Прийняття від 06.11.1997)

Комітет міністрів, Розглянувши Декларацію, прийняту на другій зустрічі на вищому рівні глав держав і урядів, яка мала місце в Страсбурзі 10 і 11 жовтня 1997 року, і згідно з планом дій, особливо секції 3, параграфа 2 “Боротьба з корупцією та організованою злочинністю”;

Знаючи, що корупція становить серйозну загрозу основним принципам і цінностям Ради Європи, підриває віру громадян у демократію, руйнує правління закону, порушує права людини перешкоджає соціально-економічному розвитку;

Будучи переконаним, що боротьба проти корупції повинна бути мультидисциплінованною і в цьому зв’язку має відношення до програми дій проти корупції, так само як і до рішень, прийнятим європейськими міністрами юстиції на їх 19-й і 21-й конференціях,

Отримавши в проекті керівні 20 принципів для боротьби проти корупції, розроблених Мульдісціплінарной групою по корупції (GMC);

Твердо вирішивши, що боротися з корупцією необхідно, з’єднуючи зусилля наших країн,

Погоджується прийняти ці 20 керівних принципів для боротьби проти корупції, викладених нижче:  

1. Проводити ефективні заходи для запобігання корупції та, у цьому зв’язку, піднімати суспільне розуміння і просування етичної поведінки.  

2. Гарантувати визнання національної та міжнародної корупції кримінальної.  

3. Гарантувати, що ті, хто відповідає за запобігання, розслідування, судове переслідування і судове рішення по випадках корупції, мають незалежність і автономність, відповідні їхнім функціям, є вільними від впливу і мають ефективні засоби, для того щоб зібрати докази, захищаючи людей, які допомагають владі у боротьбі з корупцією, і зберігаючи конфіденційність розслідувань.  

4. Забезпечувати відповідні заходи для конфіскації і позбавлення доходів в результаті випадків корупції.  

5. Забезпечувати відповідні заходи, щоб запобігти тиску на юристів, що займаються випадками корупції.  

6. Обмежувати імунітет від розслідування, судового переслідування або судового рішення по випадках корупції до ступеня, необхідної в демократичному суспільстві.  

7. Просувати спеціалізацію людей або органів, відповідальних за боротьбу з корупцією і забезпечувати їх відповідними засобами і навчанням для виконання їх завдань.  

8. Гарантувати, що фінансове законодавство і влади, що відповідають за здійснення цього, вносять вклад у боротьбу з корупцією в ефективної та скоординованої манері, особливо заперечуючи можливість зниження податків, відповідно до закону або правилу з приводу хабарів або інших витрат, пов’язаних з корупцією.  

9. Гарантувати, що організація, функціонування та прийняття рішень публічними адміністраціями бере до уваги потребу боротьби з корупцією, особливо, гарантуючи прозорість, сумісну з потребою досягти ефективності.  

10. Гарантувати, що правила, що стосуються прав і обов’язків посадових осіб, містять вимоги боротьби з корупцією і забезпечують відповідні та ефективні дисциплінарні заходи; просувати подальшу специфікацію поведінки, очікуваного від громадських посадових осіб відповідними засобами, такими, як кодекси поведінки.  

11. Гарантувати, що відповідні процедури ревізії звертаються до дій державної служби та громадського сектору.  

12. Підтверджувати, роль, яку можуть відігравати ревізійні процедури в запобіганні і виявленні корупції поза адміністративних органів.  

13. Гарантувати, що система громадської відповідальності бере до уваги наслідки корумпованого поведінки громадських посадових осіб.  

14. Приймати відповідно прозорі процедури для громадського замовлення, які втілюють справедливу конкуренцію і утримують корупціонерів.  

15. Заохочувати прийняття обраними представниками кодексів поведінки і просувати правила фінансування політичних партій та виборчих кампаній, які утримують корупцію.  

16. Гарантувати, що ЗМІ мають право вільно отримувати передавати інформацію з питань корупції і піддаються тільки тим обмеженням, які є необхідними в демократичному суспільстві.  

17. Гарантувати, що громадянське право бере до уваги потребу боротьби з корупцією і, особливо, забезпечує ефективні засоби і права тих, чиї інтереси зачіпає корупція.  

18. Заохочувати дослідження з корупції.  

19. Гарантувати, що в кожному аспекті боротьби з корупцією, беруться до уваги можливі зв’язки з організованою злочинністю і відмивання грошових коштів.  

20. Розвивати до найширшої ступеня можливе міжнародне співробітництво у всіх областях боротьби з корупцією.
 

І, щоб просувати динамічний процес для ефективного запобігання корупції та боротьби з нею, Комітет міністрів

1. Запрошує національні влади застосовувати ці принципи в їх внутрішньому законодавстві та практиці.

2. Інструктує мультидисциплінарні групу по корупції (GMC) швидко закінчити розробку міжнародних юридичних інструментів відповідно до програми дій проти корупції.

3. Інструктує мультидисциплінарні групу по корупції (GMC) уявити без затримки текст проекту, пропонуючи установа відповідного й ефективного механізму під егідою Ради Європи, для того щоб контролювати дотримання цих принципів та імплементацію міжнародних юридичних інструментів, які будуть прийняті.

You may also like...