Про співробітництво…

11 серпня 2016 року Всеукраїнська громадська організація “Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції», юридична особа за законодавством України, в особі Голови Комітету Борсука Євгена Ілліча, який діє на підставі Статуту (далі – Комітет або Сторона 1)
та
Асоціація «УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ТА БЕЗПЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ», юридична особа за законодавством України в особі Спів-Голови Правління Рокитського Євгена Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі – Асоціація або Сторона 2)
далі разом – «Сторони», а окремо – «Сторона»,
ВИЗНАЮЧИ самостійність кожної зі сторін,
БАЖАЮЧИ скоординувати спільні дії у межах наданих повноважень для досягнення головної мети – захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, забезпечення військової безпеки та оборони України, захисту національних інтересів,
НАГОЛОШУЮЧИ на актуальності та нагальній необхідності взаємної співпраці громадських інститутів у забезпеченні захисту прав і свобод громадян, законних інтересів суспільства та держави, захисту власності від злочинних посягань,
З МЕТОЮ забезпечення прав людини, зміцнення законності, укріплення взаємодії між громадськими організаціями на міжнародному рівні,
УСВІДОМЛЮЮЧИ своїм завданням: забезпечення військової безпеки та оборони України, підтримання стабільності в Балто-Чорноморському регіоні, підтримки прагнення українського суспільства відповідати стандартам ЄС та НАТО, в т.ч. у сфері протидії корупції, впровадження міжнародних стандартів комплаєнс-контролю в ділову практику в Україні, забезпечення участі громадянського суспільства України у підвищенні обороноздатності, протидії корупції та здійснення демократичного цивільного контролю (далі – «Завдання») підписали М Е М О Р А Н Д У М ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ АСОЦІАЦІЄЮ «УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ТА БЕЗПЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ» ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ” ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ
Відповідно до умов цієї Угоди Сторони взяли на себе взаємні зобов’язання здійснювати комплекс заходів, спрямованих на співробітництво у сферах:
протидії корупції в секторі оборони та безпеки України,
реалізації спільних проектів щодо впровадження комплаєнс-контролю в саморегулівних організаціях, підприємствах державної та приватної форм власності, зокрема шляхом створення та підтримки діяльності відповідних структур при органах державного та центрального управління, а також торговельно-промислових палатах;
організації навчання, передачі наукових знань, наукових досягнень, технологій, стандартів членів громадянського суспільства, співробітників прибуткових та неприбуткових організацій на умовах та в порядку, визначених Сторонами окремо….

Спильне ФОТО

You may also like...