ПОВІДОМЛЕННЯ про спрямування для розгляду скарги Комітету….

04.03.2014 за вих..№29 /01/12 на адресу Міністра охорони здоров’я України Мусій О.С. (вул. Грушевського, 7 м. Київ, 01601) Комітет керуючись ст.ст. 40, 68 Конституції України, ст. 9 ЗУ України “Про основи національної безпеки”, Законами України “Про звернення громадян”, ст. 21 ЗУ «Про громадські об’єднання» та з метою усунення загроз національної безпеки направив скаргу на дії окремих посадових осіб державних органів та звернувся з клопотанням:

1. вжити передбачені законом заходів щодо усунення порушень закону, перешкод у нормальній діяльності комунального підрозділу – Відділу виробництва препаратів крові КМЦК та забезпечення захисту конституційних прав громадян міста Києва;

2. враховуючи, що Відділ виробництва препаратів крові КМЦК забезпечує ліками більш 80 клінік м. Києва, та приймаючи до уваги, що на сьогодні не створено альтернативного виробництва препаратів крові в Київському регіоні невідкладно розглянути питання про відновлення роботи Відділу та надання йому можливостей перероблювати плазму донорської крові на лікувальні препарати для забезпечення хворих міста Києва;

3. призначити та провести перевірку обґрунтованості видання 15 листопада 2012 року Головним управлінням охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наказу № 482 «Про закриття відділу виробництва препаратів крові Київського міського центру крові» та видання головним лікарем Київського міського центру крові Головного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) наказу від 16.11.12 р. № 81-09  «Про закриття відділу виробництва препаратів крові» щодо закриття відділу виробництва препаратів крові 16 лютого 2012 року та інших послідуючих наказів щодо закриття цього Відділу.

При цьому на наш погляд слід з’ясувати:

– хто з посадових осіб зініціював питання про ліквідацію Відділу виробництва препаратів крові, які правові підстави були використані для прийняття такого рішення?

– чому ГУОЗ всупереч державній політиці прийняв рішення про  ліквідацію виробництва препаратів крові в столиці України?

У зв’язку з незаконним виданням цих наказів розглянути питання про відповідальність посадових осіб, які підписали такі накази.

3.1. В ході перевірки викладених обставин на наш погляд слід з’ясувати:

Чому в Медичному завданні від 2009р та 2013р не має Відділу виробництва препаратів крові, адже в проектно-кошторисній документації відповідно до наказу КМДА від 02.10.2002р № 1838 був виробничий корпус для переробки плазми на лікувальні препарати?

Чим керувалися посадові особи, що підписали та затвердили Медичні завдання, висновки яких є не просто суперечливими, а недостовірними, використані при цьому недостовірні статистичні дані про роботу Відділу виробництва, роботу лабораторій контролю якості та безпеки  препаратів та було здійснено намагання ввести в оману керівництво КМДА, створити напругу в суспільстві, умови для виникнення загроз національної безпеки.

З метою виявлення у нормативно-правових актах – наказах №482, №81-09, №69. №46-од «Про закриття відділу виробництва препаратів крові Київського міського центру крові» норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, провести антикорупційну експертизу цих документів.

4. Видати наказ, яким визнати безпідставними та скасувати повністю:

наказ Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради від 02.09.2013 №484 «Про введення в дію наказу Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради від 15 листопада 2012 року №482 «Про закриття відділу виробництва препаратів крові»;

наказ Київського міського центру крові від 04 вересня 2013 року «Про закриття відділу виробництва препаратів крові та віварію Відділу контролю якості».

5. Доручити відповідним структурним підрозділам перевірити належність використання бюджетних коштів у сумі 70 млн. грн., витрачених на реконструкцію будівлі, де мав знаходиться Відділ виробництва препаратів крові КМЦК за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 3 та інформацію ГУОЗ м. Києва про використання відділом виробництва препаратів крові за 2010-2012рр 11 млн. грн.

6. Створити робочу групу із обов’язковим залученням керівника Відділу виробництва препаратів крові Борисевич Ольги Сергіївни, представника Комітету для ретельного опрацювання цілого комплексу питань та надати пропозиції щодо:

• розробки відповідних заходів, які б сприяли підвищенню ефективності роботи Відділу, поліпшенню його матеріального стану та впровадженню нових технологій;

• розширення номенклатури виробленої продукції та створення безвідходного виробництва (1/3 білкових фракцій плазми крові не використовується), випуску препаратів, які в Україні не виготовляються;

• розробки механізмів  впровадження належної якості вихідної сировини (плазми) у приведенні до Європейських стандартів та безпеки плазми крові;

• забезпечення виконання в повному обсязі методів тестування донорів на гемотрансмісівні інфекції (ВІЧ 1 /2 , гепатити В,С, парвовірус В19) в полімеразній ланцюговій реакції, пошуку шляхів і механізмів ефективного впливу на зниження захворюваності в України з інфікованності на гепатити.

 

Про результати розгляду цієї скарги Комітет поінформує громадськість України та жителів міста Києва, додатково.

 

Голова Комітету

You may also like...