Підписано Ліцензійний договір…

26 грудня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Ю-КОНТРОЛ» (далі – «Ліцензіар») в особі Директора Товариства Мільмана Сергія Аркадійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та інститут громадянського суспільства – Всеукраїнська громадська організація «НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» (далі – «Ліцензіат»), в особі Голови Комітету Борсука Євгена Ілліча, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що надалі іменуються як «Сторони», або окремо – «Сторона», уклали ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL».
Цим ліцензійним договором визначаються порядок та умови використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL», що являє собою комп’ютерну програму (спеціалізований комплекс програмних засобів та компіляцій даних) у віддаленому доступі (далі – Система «YOUCONTROL»).
Ліцензіат за цим Договором набуває право використання Системи «YOUCONTROL» виключно у некомерційній/непідприємницькій діяльності як довідкового ресурсу для створення інформаційних (інформаційно-аналітичних, довідкових) матеріалів, рекомендаційних листів, звернень, клопотань, повідомлень до органів державної влади, управління, інших органів, незалежно від власності та підпорядкування з метою забезпечення більш ефективного виконання статутних завдань Ліцензіата.
Ліцензіар має виключне право на використання Системи «YOUCONTROL» як об’єкта права інтелектуальної власності, правова охорона якого встановлюється законодавством України. Об’єктом права інтелектуальної власності також є форма і стиль подання інформації у Системі «YOUCONTROL».
Дозвіл (ліцензія) на використання Ліцензіатом Системи «YOUCONTROL», відповідно до цього Договору, передбачає, що впродовж усього строку дії ліцензії Ліцензіар зберігає можливість самостійного використання Системи «YOUCONTROL» будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам її використання будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта прав інтелектуальної власності у відповідності до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Відповідно до цього Договору, Ліцензіат набуває відповідні права та обов’язки, зокрема:
розміщувати постійно діючі банери Ліцензіара на власних Інтернет-ресурсах, з можливістю переходу на веб-сайт: http://www.youcontrol.com.ua (без урахування випадків, передбачених пунктами 2.3.2, 2.3.3 цього Договору);
при використанні Ліцензіатом Системи «YOUCONTROL» при створенні будь-якої інформаційної продукції, Ліцензіат зобов’язаний повідомляти про це шляхом розміщення повідомлення про використання Системи «YOUCONTROL» в складі такої інформаційної продукції (а для інформаційної продукції в мережі Інтернет – додатково вказувати пряме гіперпосилання на веб-сайт: http://www.youcontrol.com.ua);
розповсюдження Ліцензіатом аналітичних даних Системи «YOUCONTROL» шляхом їх розміщення у складі будь-якої інформаційної продукції – дозволяється виключно за умови обов’язкового посилання на Систему «YOUCONTROL» як джерело інформації, а для Інтернет-ресурсів – ще й прямого гіперпосилання на веб-сайт: http://www.youcontrol.com.ua, не закритого від індексації пошуковими системами. При цьому, посилання, гіперпосилання на Систему «YOUCONTROL» бажано має розміщуватися в першому чи в другому абзаці тексту.

You may also like...