Оголошення про проведення конкурсу на посаду Директора Національного антикорупційного бюро

  1. Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України (далі – Конкурсна комісія) оголошує про початок прийняття заяв від осіб, які претендують на участь у конкурсі.
  2. Директор Національного антикорупційного бюро України здійснює керівництво бюро – державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.
  3. Повноваження Директора Національного антикорупційного бюро України визначаються Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України”.

Згідно зі статтею 6 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, Директором Національного антикорупційного бюро України може бути громадянин України (іноземці та особи без громадянства, які подали документи для участі у конкурсі, мають отримати громадянство України до закінчення строку подання документів на конкурс):

1) який має вищу юридичну освіту (юридична освіта може бути здобута в іноземних державах);

2) який має стаж роботи за фахом не менше ніж 10 років (стаж – у галузі права);

3) який має досвід роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років (до стажу роботи зараховується робота в державних органах та недержавних організаціях і установах як в Україні, так і в іноземних державах);

4) володіє державною мовою;

5) здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

  1. Відповідно до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” не може бути призначена на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України особа, яка:

1) упродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії або знаходилася у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;

2) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

3) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;

4) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

5) має громадянство іншої держави;

6) досягла 65 років;

7) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” *;

8) не пройшла спеціальну перевірку (спеціальна перевірка проводиться щодо кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України);

9) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону України “Про очищення влади” (перевірка, передбачена Законом України “Про очищення влади”, проводиться щодо кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України);

10) не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

  1. Заяви та інші передбачені законами України документи для участі у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня першої публікації цього оголошення мають бути надіслані рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) або особисто передані до Адміністрації Президента України (01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України, з позначенням на конверті “На конкурс на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України”).

Місця публікації оголошення: веб-сайт офіційного Інтернет-представництва Президента України, газети “Урядовий кур’єр” та “Голос України”.

  1. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений у цьому оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”* та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, заяву на проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

2) копію паспорта громадянина України (або документа, що посвідчує особу, для іноземців);

3) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, затверджену наказом Міністерства статистики України від 26 грудня 1995 року № 343;

4) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

5) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

6) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України “Про запобігання корупції”*;

7) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені, а також копії документів, що підтверджують стаж та досвід роботи, зазначені у статті 6 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”;

8) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578;

9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

10) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

  1. Відомості з поданих документів підлягають оприлюдненню на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс, крім відомостей, які відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

*До введення в дію Закону України “Про запобігання корупції” при посиланні на його положення застосовуються відповідні положення чинного Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Конкурсна комісія (E-mail: nabu@apu.gov.ua).

12.01.2015 20:26

Прес-служба Президента України

You may also like...