Об’ява щодо запровадження інституту помічників Комітету

З метою забезпечення найбільш ефективної роботи відокремлених підрозділів – місцевих та обласних осередків Всеукраїнського громадського об’єднання, раціонального використання сил і засобів у виконанні статутних завдань Комітету20 травня 2013 року Головою Комітету підписано  наказ №38 «Про затвердження Положення про помічника Комітету».

Відповідно до вимог цього  наказу помічниками Комітету можуть бути особи, які за своїм життєвим та професійним досвідом здатні надати кваліфіковану інформацію, пропозицію з питань, що стосуються статутної діяльності місцевого, обласного осередку чи Комітету, в змозі правильно оцінити подію, факт чи дії окремих осіб, або органу, а також мають бажання активно та постійно сприяти діяльності Комітету.

Помічники у своїй діяльності керуються вимогами Статуту Комітету, положенням про місцеві, обласні осередки, внутрішніми наказами, інструкціями, розпорядженнями Голови Комітету та цим Положенням.

Відповідно до цього Положення:

• помічник надає Голові Комітету (начальнику Департаменту, Управління) пропозиції з питань статутної діяльності Комітету та сприяє йому у ефективному виконанні статутних завдань;

• проводить дослідження, моніторинг та інші розробки з питань поліпшення соціальної сфери, добробуту населення України;

• здійснює цивільний контроль за діяльністю органів центральної влади, у тому числі органів військового Управління, інших організацій, підприємств і установ, що належать до Воєнної організації держави, правоохоронних та інших органів, з питань діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронної діяльності;

• ініціює направлення запиту про одержання від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, податкових органів, митної служби, органів прокуратури, слідства та судових органів, підприємств та організацій незалежно від сфери власності інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних завдань.

Помічник у своїй діяльності вивчає, здійснює моніторинг та досліджує питання, що відповідає вимогам Статуту та чинному законодавству України, зокрема:

• щодо діяльності органів влади та правоохоронних органів;

• про прийняття незаконних рішень органами державної влади та управління, військовими формуваннями;

• у сфері аграрної політики;

• моніторинг діяльності у сфері транспорту (Міністерства інфраструктури, інфраструктурних галузей та структурних підрозділів);

• щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах діяльності регіонального розвитку, житлово-комунального господарства (Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України) і його структурних підрозділів);

• щодо напрямів діяльності державних органів у сфері соціальної політики (Міністерства соціальної політики України (Мінсоцполітики України та його структурних підрозділів);

• у сфері охорони здоров’я;

• У сфері освіти (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНмолодьспорт України);

• у питаннях дотримання прав і свобод громадян;

• щодо фактів порушень Конституції та законів України;

• щодо винесення незаконних, завідомо неправосудних рішень суддів, що призвело до порушення прав громадян;

• щодо проведення незаконних затримань, арештів, проникнення в житло, обшуків, вилучення майна;

• щодо фактів насильства з боку працівників правоохоронних органів,  незаконного застосування спеціальних засобів;

• щодо  незаконного внесення до єдиного реєстру кримінальних правопорушень, фальсифікацію доказів у справах;

• щодо фактів неналежного розслідування кримінальних проваджень. Невжиття відповідних заходів щодо забезпечення прав потерпілих осіб та інших учасників кримінального провадження.

• щодо порушень у сфері охорони навколишнього середовища:

• щодо порушення прав суб’єктів господарювання, фактів «рейдерства»:

Помічник Комітету забезпечує збереження виданого йому примірника цього Положення, пропагує викладені в ньому мету, цілі і завдання.

You may also like...