Меморандум про партнерство та співробітництво

28 липня 2017 року між Державним навчально-науковим закладом післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка» в особі В.о.Директора Прошко Станіслава Євгеновича та Національним Координаційним Комітетом сприяння протидії корупції в особі Голови Комітету Борсука Євгена Ілліча підписано Меморандум про партнерство та співробітництво у сфері зовнішніх зносин.
Сторони домовились у режимі максимального сприяння будувати свої стосунки на засадах гласності, прозорості, законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, захисту прав і основоположних свобод, дотримання суспільних інтересів, взаємної вигоди, рівноправності, взаємодопомоги.
Сторони домовились:
співпрацювати з іншими міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями та міжнародними інституціями, що позитивно впливає на авторитет України на міжнародному рівні у зміцненні демократичних інститутів суспільства, поліпшення клімату і міжнародних відносинах;
сприяти розвитку зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими об’єднаннями, координації заходів, що здійснюються органами виконавчої влади з метою розвитку таких зв’язків;
сприяти входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера;
сприяти формуванню та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в ЄС, продовження конструктивного партнерству з НАТО;
сприяти у приведенні законодавства у відповідність з міжнародними зобов’язаннями України та міжнародно-правовими нормами, надавати пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань зовнішньополітичної діяльності, міжнародних відносин;
сприяти у встановленому чинним законодавством порядку боротьбі з корупцією та злочинністю, забезпеченню невідворотності покарання та притягненню винних осіб до передбаченої законом відповідальності;
в межах повноважень, передбачених законом, здійснюють заходи щодо запобігання корупції, недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів в діяльності Академії у відповідності до Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII«Про запобігання корупції»;
сприяти виявленню в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів з питань міжнародної діяльності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розробленню рекомендацій стосовно їх усунення, проводити антикорупційну експертизу.
Відповідно до умов Меморандуму Комітет зобов’язався співпрацю з Академією будувати шляхом :
сприяння підготовки на базі вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації дипломатичних і консульських кадрів МЗС, а також фахівців інших державних органів, що займаються питаннями зовнішніх відносин України;
сприяння в проведенні науково-дослідних робіт у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії;
сприяння у підготовці основних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі вищої освіти дипломатичних і консульських кадрів МЗС, а також спеціалістів інших державних органів, : що займаються питаннями зовнішніх відносин України;
надавати пропозиції до розробок базових вимог до освітнього та професійного рівня спеціалістів дипломатичних, консульських й інших представництв за кордоном України і спеціалістів для роботи в міжнародних організаціях та державних органах, що займаються питаннями зовнішніх відносин України, здійснює науково-методичне забезпечення перевірки їх професійної підготовки, тестування, атестації;
приймати участь у експертизі міжнародних договорів, а також в опрацюванні проектів нормативних актів з питань міжнародних відносин та їх експертизи;
участі в проведенні наукових досліджень з актуальних проблем теорії і практики міжнародних відносин, міжнародного права, дипломатичної і консульської служби та з інших питань, що включені до планів наукової роботи Академії;
прийняття участі із залученням своїх спеціалістів, експертів в організації і проведенні науково-методичних та науково-практичних конференцій, конгресів, семінарів, симпозіумів, колоквіумів;
Комітет також зобов’язався за фактами порушення прав і свобод представників Академії, зловживання посадовими особами своїх посадових обов’язків, корупційні та інші протиправні діяння, що спричинили шкоду Академії, згідно вимог чинного законодавства України, звертатися до відповідних державних органів, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності чи підпорядкування, правоохоронних органів, прокуратури, інших військових формувань про усунення порушень закону, причин, негативних явищ і умов, що їм сприяють та притягнення ними винних до передбаченої законом відповідальності…

НККСПК

You may also like...