Меморандум про партнерство та співробітництво з ТОВ «МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА ГРУПА»

Меморандум про партнерство та співробітництво…

23 січня 2017 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА ГРУПА» в особі Директора Товариства В.Чудненко ТА НАЦІОНАЛЬНИМ КООРДИНАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  в особі Директора Центру Є.Борсука підписано Меморандум про партнерство та співробітництво у сфері експертних досліджень.

Метою підписання Меморандуму є:

забезпечення прав людини, зміцнення законності, укріплення взаємодії між інститутами громадянського суспільства та бізнесом, підвищення економічного зростання, протидії корупції;

залучення представників Сторін в установленому порядку до експертизи проектів нормативно-правових актів із соціально-економічних питань, з питань підприємництва та громадської антикорупційної експертизи;

об’єднання ініціатив інститутів громадянського суспільства, громадян, юридичних та фізичних осіб-підприємців в протидії корупційним проявам, виникненню конфлікту інтересів, посилення доброчесності і підзвітності у публічному секторі;

налагодження співпраці між інститутами громадянського суспільства та суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності та підпорядкування у сфері забезпеченні належної економіко-правової та технічної допомоги.

Сторони, у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, міжнародними актами, статутами та іншими документами, які регулюють сферу їх діяльності.

 Сторони домовилися, що співробітництво будується на принципах:

рівності, партнерства, захисту прав та інтересів кожної із Сторін;

законності, незалежності, конфіденційності, об’єктивності і повноти досліджень, дотримання суспільних інтересів, взаємної вигоди, рівноправності та взаємодопомоги.

Сторони визначили, що основними напрямками співробітництва є:

сприяння розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, у створенні ефективної системи інноваційної діяльності в Україні;

проведення  експертизи проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для врахування;

надання правової допомоги некомерційним та комерційним організаціям, фізичним особам за їх зверненням відповідно до вимог чинного законодавства України;

підвищення рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні.

З метою реалізації цього Меморандуму, Сторони мають намір:

надавати юридичні послуги по цивільних справах та супровід (представлення) в судах, здійснення позовного провадження;

надавати юридичну допомогу у складанні договорів (контрактів), а також, їх правовий, фінансовий, юридичний та комерційний аналіз, перевірці доброчесності учасників договорів;

здійснювати захист та представництво інтересів суб’єктів підприємницької діяльності в судах загальної юрисдикції, господарських судах, а також в органах державної влади та управління;

супроводжувати рішення спорів з органами податкової служби;

надавати юридичну допомогу в складанні різних правових документів, скарг, заяв, звернень;

надавати юридичний супровід діяльності суб’єктам підприємницької діяльності;

через своїх представників, які водночас є фахівцями права, адвокатами надавати на високому професійному рівні допомогу, правовий захист у кримінальних провадженнях любої складності, незалежно від статусу особи у цих справах;

надавати комплексну допомогу в захисті прав власності, інтересів юридичної особи  при загрозах та здійсненні рейдерського захоплення бізнесу.

You may also like...