Круглий стіл МФПУ «Сучасні перспективи співробітництва України та Польщі у галузі міжнародної політики»

19 грудня 2016 року відбувся круглий стіл Міжнародного Фонду Підтримки України «Сучасні перспективи співробітництва України та Польщі у галузі міжнародної політики» на якому прийняв участь Голова Національного Координаційного Комітету сприяння протидії корупції Борсук Євген Ілліч та виступив з доповіддю на тему: “Антикорупційні реформи в Україні: Проблеми та перспективи у розрізі євроінтеграції України”….

У своїй доповіді Борсук Є.І. вказав висновки про наступне:
1. Успішність будь-якої євроінтеграційної політики полягає не в твердженнях і деклараціях про європейський вибір, а в банальному слідуванні принципам та цілям цієї політики.
2. Боротьба з корупцією в Україні в умовах інтеграції йде малоефективно через відсутність виваженої, скоординованої політики та непрофесіоналізму чиновників, що гальмує реформи в Україні.
3. Боротися з корупцією потрібно не методами умовляння, помилування, звільнення під заставу, а за принципом правової визначеності та сповідуючи принцип «злодій повинен сидіти в місцях позбавлення волі.
4. На шляху до євроінтеграції і боротьби з корупцію важливим є:
ресурси, повноваження, координація, єдина державна політика у сфері боротьби з корупцією, яка б включала комплекс заходів державного, політичного, економічного, соціального і правового характеру.
5. Організований соціальний контроль з боку громадянського суспільства за всією системою державного адміністрування (неодмінною умовою для цього є створення атмосфери прозорості) і забезпечена можливість порушення в цих рамках кримінального переслідування правопорушників.
Важливу роль тут відіграють дійсно незалежні засоби масової інформації.
6. Жорстка підзвітність осіб, які наділені владними повноваженнями, перед реально незалежним органом, що здійснює моніторинг чистоти діяльності державних службовців, а також наділений повноваженнями з притягнення до відповідальності посадовців незалежно від їхнього місця в ієрархічній структурі влади.
7. Пропонується до проекту резолюції круглого столу включити пропозицію щодо вивчення передового досвіду Польщі в боротьбі з корупцією та подати відповідні пропозиції до державних органів України для їх врахування у своїй діяльності.

You may also like...