Казмірчук Вера Євстафіївна

kazmirchukДоктор медичних наук, професор Казмірчук Віра Євстафіївна з 2009 року читає лекції з медичної генетики та викладає медичну генетику студентам всіх факультетів.
Крім того, вона є автор 214 наукових робіт, опублікованих у провідних журналах України та за рубежем, 23 патентів та 3 авторських свідоцтв. Доповідала наукові доробки на 26 конференціях, з’їздах та конгресах. Підготувала 12 методичних розробок з проблем клінічної імунології.
У 1999 р. видала перший в Україні посібник з дитячої клінічної імунології.
В 2006 р. виходить з друку монографія “Імунологія в клінічних випадках”.
Сфера інтересів – імунозалежна патологія людини.
Основними напрямками досліджень є вивчення різних аспектів діагностики і лікування гіпоімуноглобулінемій та герпесвірусних інфекцій, зокрема:
вперше в світі доведена ефективність імуноглобулінотерапії для профілактики інфекційних ускладнень при гипоімуноглобулінеміях у дітей раннього віку;
вперше в світі розроблено регламент отримання препарату 16% імуноглобуліну;
вперше в світі доведена імуносупресивна активність димедролу;
створена клінічна класифікація дисфункцій імунної системи, яка оприлюднена в 1990 році на міжнародному конгресі в Тарту;
вперше в світі відкрита етіологічна роль Епштейна-Барр вірусної інфекції в розвитку хронічної грануленоматозної хвороби легень, що нагадує саркоїдоз;
розроблено клінічну класифікацію герпес вірусних нейроінфекцій;
видано підручник з клінічної імунології та алергології для студентів медичних вузів зі співавторами Ковальчуком Л.В. і Мальцевим Д.В., за який отримано диплом на V Міжнародному конкурсі «Університетська книга – 2010» (1 вересня 2010 року, м. Москва) в номінації краще учбове видання з медицини;
є автором монографій: Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. «Клиника, діагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека». – Киев: Феникс. – 2009. -247 с. та Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия. – Киев: Фенікс. -2010. -208 с.
В 2012 році під редакцією Казмірчук В.Є. видано підручник «Иммунодефицитные болезни человека» у співавторстві з Мальцевим Д.В., Плахотною Д.В. та Іщенко М.І.

You may also like...