Громадський контроль у процесі реформування державного апарату України

16 березня 2017 року заступником голови департаменту Київської області Всеукраїнської громадської організації «Національний координаційний комітет сприяння протидії корупції» Марією Бураго спільно з кафедрою конституційного і адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту організовано та проведено лекційне заняття на тему: «Громадський контроль у процесі реформування державного апарату України».
У ході заняття увагу студентської молоді було сфокусовано на тому, що динаміка змін у владно-громадських відносинах, що відбуваються в Україні протягом 25 років незалежності, свідчить про поступове, еволюційне і невпинне віддалення влади від її першоджерела – народу. А тому в умовах розбудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави громадський контроль є невід’ємною складовою системи публічного управління та незамінним чинником розвитку соціуму, який забезпечує підтримку владно-громадських відносин у стані стабільності й рівноваги.
Проведення заходу сприяло поглибленню знань майбутніх фахівців-юристів щодо основних завдань, мети, принципів, субʼєктів, обʼєктів, процедур та засобів здійснення громадського контролю за діяльністю субʼєктів публічної адміністрації в Україні.

You may also like...