Договір щодо надання безоплатної правової допомоги

21 серпня 2017 року між Національним Координаційним Комітетом сприяння протидії корупції в особі Голови Комітету Борсука Є. І. та Товариства з обмеженою відповідальністю «Аревіта» в особі Директора Тарарощенко М.А. підписано Договір про надання безоплатної правової допомоги.
Відповідно до умов Договору Комітет зобов’язався представляти і захищати інтереси Товариства у всіх органах, підприємствах, в банківських установах, організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування в органах державної фіскальної служби, в правоохоронних органах, прокуратурі, судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, інших державних органах, що викликано необхідністю надання правової допомоги у питаннях здійснення правового супроводу господарської діяльності Товариства, унеможливлення протиправного тиску з боку правоохоронних та контролюючих органів, представників органів державної влади, зловживань та корупційних діянь з боку цих органів та їх посадових осіб.
Комітет також зобов’язався надавати правову допомогу шляхом:

проведення моніторингу;
здійснення захисту законних прав та інтересів юридичної особи, забезпечення відшкодування завданих збитків;
здійснення юридичної підтримки та організаційного захисту бізнесу від корумпованих протиправних посягань на майно представниками органів державної влади, зловживаючих службовим становищем;
надання допомоги або самостійне складання необхідних процесуальних документів, скарг, претензій та позовних заяв, клопотань та інші документи правового характеру, особисто або через представника приймати участь в їх розглядах;
здійснення захисту прав інтелектуальності власності, впровадження новітніх розробок в виробництво;
надання допомоги, рекомендації у застосуванні передових технологій, методів організації та управління господарською діяльністю;
надання допомоги у складанні, підписанні договорів, контрактів та їх супровід;
сприяння впровадження комплаєнс – контролю на підприємстві;
звернення у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами в інтересах Товаритва;
здійснення інших видів юридичної допомоги, передбачених чинним законодавством…

НККСПК

You may also like...