ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ за 2015-2017 роки

З 2010 року, Комітет, з дня свого створення, налагодив співпрацю з органами державної влади, правоохоронними органами та іншими громадськими організаціями аналогічного спрямування. З окремими з них підписані меморандуми про співпрацю.

Комітет активно співпрацює з різного роду міжнародними організаціями, зокрема з Комісією ООН з Прав Людини, Міжнародною миротворчою місією ООН «Солдати миру», з якими підписано меморандум про партнерство та співробітництво.

Комітет активно займається правовою діяльністю. Постійно розглядає звернення громадян, фізичних та юридичних осіб, повідомлення про різного роду кримінальні правопорушення, та забезпечує їх своєчасний розгляд і відповідне реагування. Налагоджує та організовую роботу територіальних структурних підрозділів для співпраці з органами місцевого самоврядування.

За 2015 рік до Центрального статутного органу Комітету надійшло 159  документів, за вхідною кореспонденцією відповідно до внутрішніх обліків. За результатами їх вивчення та в ході виконання статутних завдань Комітетом підготовлено 182 документи, у тому числі запитів, листів, клопотань, скарг до державних органів, судів, прокуратури, інших правоохоронних органів, установ та організацій, відповідно до належності.

За 2016 рік до Центрального статутного органу Комітету надійшло за вхідною кореспонденцією 241 документи. За результатами вивчення цих документів та в ході виконання статутних завдань Комітетом підготовлено 148 звернень, відповідно до належності. За 2016 рік підготовлено 44 накази з кадрових питань.

За 2017 рік до Центрального статутного органу Комітету надійшло за вхідною кореспонденцією 118 документів. За результатами вивчення цих документів та в ході виконання статутних завдань Комітетом підготовлено 150 звернень, відповідно до належності. За 2017 рік підготовлено 45 наказів з кадрових питань.

Також Комітетом розроблено проект Закону України щодо внесення змін та доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України щодо посилення громадського контролю та усунення ризиків з прояву корупції та Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», які були спрямовані до відповідних центральних органів державної влади для розгляду по суті та врахування. Запропоновані пропозиції розглянуті Міністерством юстиції України, Кабінетом Міністрів України.

Голова Комітету активно приймав участь в засіданнях Комітету з протидії корупції у податковій поліції Громадської ради при Державній фіскальній службі України, при цьому подавались різного роду пропозиції та доповнення до нормативних актів та з інших питань діяльності служби.

Комітетом були розроблені та подані пропозиції до проекту Закону України «Про службу фінансових розслідувань».

У березні 2016 Комітет направив відповідне звернення до керівника апарату Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Секретаріату кабінету Міністрів України з клопотанням провести перевірку стосовно окремих посадових осіб  Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань дотримання вимог закону «Про запобігання корупції».

В період своєї діяльності Комітет активно займався захистом та відстоюванням в конституційних правах громадян, фізичних та юридичних осіб, які зверталися за допомогою до Комітету, а також направляв відповідні звернення про притягнення до відповідальність осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень та корупційні діяння.

За виявленими фактами розкрадання коштів, зловживання владою, корупційні дії були підготовлені відповідні листи до Фонду гарантування вкладу фізичних осіб, одного із підприємств Міністерства оборони України, банківських установ тощо.

У 2015 році на адресу генерального директора  Державного концерну «Укроборонпром» Комітетом за результатами моніторингової діяльності було направлено звернення щодо перевірки інформації про можливий факт привласнення бюджетних коштів державного підприємства Укроборонпрому Міністерства оборони України.

З метою посилення демократичного цивільного контролю за діяльністю державних органів, підвищення ефективності взаємодії інститутів громадянського суспільства при формуванні та реалізації державної політики у сфері державної служби підготовлено та подано пропозиції до положення про Громадську раду Національного агентства України з питань державної служби, подані пропозиції до проекту закону про Службу фінансових розслідувань, та інші пропозиції.

Упродовж 2016 року Комітет здійснював моніторинг діяльності судів України. За результатами аналізу чинного законодавства, виявлених фактів порушень Комітетом підготовлено відповідне звернення до Президента України.

Також на адресу Президента України Комітетом надані пропозиції щодо реформування окремих державних органів у питаннях боротьби з міграцією, тероризмом, організованою злочинністю та корупцією.

Працівниками Комітету за  результатами проведення журналістського розслідування в Хмельницькій області виявлено факт зловживань у сфері надання гуманітарної допомоги.

Комітетом налагоджено співпрацю з Громадською організацією ветеранів Великої вітчизняної війти у Шевченківському районі м. Києва, два фахівця Комітету, юристи за фахом, які  надають постійну допомогу ветеранам у захисті їх прав, свобод та інтересів.

Члени Комітету, зокрема начальник Департаменту в Чернігівській області приймав участь в зоні проведення АТО, а також два радника Голови Комітету – один в якості заступника командира батальйону, інший в якості бійця. Начальник Департаменту в  Черкаській області і по сьогодні перебуває в зоні проведення АТО.

Члени Комітету впродовж останніх років надавали гуманітарну допомогу бійцям АТО та кваліфіковану медичну допомогу.

Активна волонтерська діяльність проводилась в першу чергу в Хмельницькій, Запорізькій областях та в м. Києві. Комітет здійснював моніторинг ситуації з переселенцями зі Сходу України, розміщенням їх на території України.

Упродовж 2016 року Департамент в Івано-Франківській області здійснював моніторинг стану  виплати коштів, надання допомоги, землі, поліпшення квартирних питань органами влади учасникам бойових дій.

Комітет в 2016 році приймав участь в організації надання безкоштовної лікарської допомоги в лікуванні бійців, що втратили очі із залученням спеціаліста Латвії доктора Валдис Валтерса.

Також Комітетом розроблено проект Закону України щодо внесення змін та доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України щодо посилення громадського контролю та усунення ризиків з прояву корупції та Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».

Комітетом були розроблені та подані пропозиції до проекту Закону України «Про службу фінансових розслідувань».

Також на адресу Президента України Комітетом надані пропозиції щодо реформування окремих державних органів у питаннях боротьби з міграцією, тероризмом, організованою злочинністю.

Упродовж 2017 року Комітет розробив та надав пропозиції Президент України щодо створення Державного агентства України з антикорупційного моніторингу господарської діяльності в окремих районах Донецької і Луганської області, у тому числі у зоні проведення Антитерористичної операції, на території, задіяних конфліктом (далі – Агентство), як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого повинна спрямовуватися і координуватися Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України та який би забезпечував формування і реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії  корупції під час взаємодії суб’єктів, які здійснюють господарську діяльність у зоні, задіяної конфліктом.

Упродовж 2010-2017 років всіляко надає правову допомогу особам, які здійснюють діяльність в медичній сфері, захищає осіб, їх інтелектуальну власність особливо у сфері інноваційної діяльності, спрямованої на організацію та впровадження в практику новітніх розробок, приймав участь в круглих столах, семінарах, та інших заходах, спрямованих на відстоювання конституційних прав і свобод громадян, в створенні госпітальних округів, в налагодженні та реформуванні територіальних громад тощо.

Упродовж 2017 року провів десятки зустрічей з різного роду керівниками  підприємств Агропромислового комплексу з вивчення проблем, шляхів поліпшення їх діяльності, двічі приймав участь в круглих столах Української асоціації підприємців та промисловців (УСПП) з питань забезпечення захисту бізнесу від протиправних посягань.

Головою Комітету спільно з радником Голови Комітету підготовлені декілька  статей з питань антикорупційної діяльності, які опубліковані на сайті Комітету та в журналі «Бізнес та безпека».