АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ФОРУМ

О 13 годині 3 квітня 2014 року у приміщенні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, провулок Рильського, 10 за ініціативою ВГО “Правозахисна організація “Спільна мета”, ВГО «Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції» та інших осіб проведено об’єднавчий  антикорупційний Форум, метою якого є прийняття резолюції про перезавантаження механізмів участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики у основних сферах життєдіяльності країни, передусім задля зупинення корупції. 

За результатами обговорення його учасниками підписано Меморандум, повний текст якого додається:

МЕМОРАНДУМ

антикорупційного ФОРУМУ громадських ініціатив

Ми, що нижче підписалися:

ГО Центр захисту «Майдан», Кірушко Ігор Володимирович

Директор Центру антикорупційних досліджень Всеукраїнска громадська організація «Правозахисна організація «Спільна Мета» Печенкін Ігор Віталійович

Голова Всеукраїнської громадської організації «Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції» БОРСУК Євген Ілліч

Захарченко Михайло Миколайович  Голова Комітету з питань діяльності правоохоронних органів, запобігання та протидії корупції Громадської Ради Міністерства юстиції України

Кляшторний Олексій Миколайович Голова Всеукраїнської профспілки “Народна солідарність”

Курдельчук Данило Маркович заступник голови Всеукраїнської громадської організації “Союз юристів України”

 Риков Вадим Володимирович Спілка об’єднань громадян “Велика Рада”

Півторак Ігор Олексійович БО «Незалежна країна»

Шандренко Руслан Володимирович БО «Світ без залежності»

Ганноха Богдан Ігорович ГО «ДРЦ «З людьми і для людей»

Ксензовець Віктор Володимирович виконавчий директор Всеукраїнської спілки громадських організацій “Рух протидії наркоманії”

Янушевський Олександр Анатолійович, Міжнародна громадська організація «Міжнародне товариство прав людини – Українська секція»

при спільному згадуванні іменовані «Сторони»,

всебічно підтримуючи громадські ініціативи про приєднання до безкомпромісної боротьби з корупцією і активної реалізації громадянських ініціатив у протидії корупції, забезпечення прозорості та, відкритості в державному управлінні;

критично оцінюючи заходи,що вживаються щодо попередження та протидії корупції;

підтримуючи виконання ратифікованих Україною міжнародно-правових документів та інших міжнародних зобов’язань, що їх взяла на себе Україна щодо  боротьби з корупцією та відмивання злочинних доходів, керуючись положеннями програми Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки та «Реанімаційного пакету реформ», які розробила громадськість;

будучи стурбованими серйозністю породжуваних корупцією проблем і загроз національній безпеці та благополуччя суспільства країни, що підривають демократичні інститути й цінності, віру в справедливість і завдають шкоди сталому розвитку держави і кожному громадянинові;

враховуючи, що попередження та викорінення корупції – це обов’язок не тільки держави, а й кожного громадянина України, всіх інститутів громадянського суспільства;

визнаючи необхідність зміцнення партнерства між державою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства у протидії корупції;

вважаючи, що активну участь інститутів громадянського суспільства у протидії корупції буде сприяти підвищенню ефективності діяльності держави по мінімізації корупції;

будучи сповнені рішучості сприяти державі в більш ефективному попередженні, виявленні та припиненні корупції

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Цілями цього Меморандуму є:

1.1. створення антикорупційного Форуму громадських ініціатив задля ефективної реалізації Реанімаційного пакету реформ у сфері антикорупції та Концепції реформування системи запобігання корупції в Україні;

1.2. об’єднання конструктивних сил та громадських ініціатив, інститутів громадянського суспільства, громадян з протидії корупції, посилення доброчесності і підзвітності у публічному секторі;

1.2.1. налагодження співпраці з громадськими радами, які створені при центральних та обласних органах виконавчої влади та з іншими громадськими утвореннями;

1.3. здійснення активного громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, виявлення та припинення корупційних дій з боку всіх суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення;

1.4 підвищення ролі інститутів громадянського суспільства у протидії корупції;

1.5. посилення взаємодії, тісного партнерства державних органів, бізнесу та інститутів громадянського суспільства у протидії корупції, забезпечення гласності та прозорості діяльності державних органів;

1.6. сприяння державі у підвищенні ефективності заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, а також дієвості заходів щодо її попередження;

1.6.1. сприяння законодавчій розробці та процесу прийняття законодавчих ініціатив про створення Національного бюро розслідувань;

1.7. здійснення фіксації випадків корупції, юридичне супроводження процесу реєстрації кримінального правопорушення та складання протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення;

1.8. створення інституту та діяльність громадських прокурорів, участь у розробленні та юридичне супроводження прийняття у законодавчому рівні порядку їх виборів та діяльності, взаємодії з представниками правоохоронних органів та спеціальних суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидію корупції в рамках діючої нормативно-правової бази;

1.9. проведення громадського розслідування паралельного з розслідуванням уповноваженими правоохоронними органами;

1.10. створення прозорої системи відстеження результатів розслідування та судового розгляду;

1.11. пропагування активної протидії корупції, запобігання їй на всіх рівнях та підготовки громадян та громадських активістів щодо здійснення зазначених дій;

1.12. широке висвітлення ходу та результатів антикорупційної діяльності в засобах масової інформації.

Здійснення такої діяльності стане лише однією з активних складових діяльності, обсяг якої відповідно до зазначеної Стратегії значно ширший та спрямований передусім на зміну застарілих стандартів поведінки та сприйняття корупційних моделей поведінки, як у «побутовій корупції», так й корупції високо посадовців.

В рамках антикорупційної реформи планується сприяння:

– підвищенню доброчесності та підзвітності у публічному секторі;

– забезпеченню прозорості партійних фінансів і політичної діяльності з метою мінімізації впливу приватного капіталу на політику;

–  руйнації владної монополії на інформацію, забезпечивши вільний доступ до неї;

– посилення громадського контролю за виконанням законодавства у сфері протидії корупції та можливостей для виявлення і переслідування корупційних діянь;

–  забезпечити прозорість і конкурентність державних закупівель.

Стаття 2

2. Кожен, який підписав цей Меморандум, виходячи зі своїх статутних цілей і завдань:

2.1. сприяє державі у здійсненні заходів попередження та протидії корупції;

2.2. бере участь у проведенні єдиної державної політики з протидії корупції, що сприяє активному залученню широких верств населення до антикорупційної діяльності;

2.3. сприяє виробленню оптимальної та ефективної системи взаємодії, партнерства державних органів, бізнесу та інститутів громадянського суспільства в боротьбі з корупцією;

2.4. надає інформацію про пріоритетні напрямки співпраці щодо усунення причин і умов, що породжують і живлять корупцію;

2.5. мобілізує наявні ресурси і механізми з метою забезпечення спільної діяльності з протидії корупції;

2.6. впроваджує в повсякденну практику і заохочує ефективні заходи, спрямовані на попередження корупції в державних органах;

2.7. вживає заходів, у межах своїх можливостей, в посилення прозорості процесів прийняття рішень державними органами;

2.8. проводить заходи, які сприяють створенню атмосфери неприйняття корупції;

2.9. бере участь у формуванні активної громадянської позиції, антикорупційного світогляду, а також у правовому і моральному вихованні молоді;

2.10. виробляє інші консолідовані форми і методи протидії корупції;

2.11. сприяє органам державної влади у створенні дієвої системи запобігання корупції, у розробленні комплексних заходів для протидії цьому явищу, у виявленні та подоланні її соціальних передумов і наслідків;

2.12. сприяє у встановленому чинним законодавством порядку боротьбі з корупцією та злочинністю, забезпеченню невідворотності покарання та притягненню винних осіб до передбаченої законом відповідальності;

2.13. надає допомогу органам державної влади та управління у пошуку можливостей підвищення трудових доходів громадян, у подоланні бідності та збалансуванні продуктивної зайнятості працездатного населення;

2.14. сприяє органам державної влади у здійсненні демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави та іншими структурами в системі економічної безпеки;

2.15. сприяє посиленню впливу громадського контролю щодо запобігання та протидії корупції, зокрема шляхом законодавчого закріплення прав, повноважень інститутів громадянського суспільства;

2.16. сприяє спеціальним підрозділам внутрішньої безпеки органів державної влади у забезпеченні додержання вимог антикорупційного законодавства в цих органах, ефективну взаємодію з відповідними спеціальними підрозділами правоохоронних органів та зв’язок із громадськістю та надає державним органам відповідні пропозиції з цих питань;

2.17. спільно з громадськістю налагоджує співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів корупції в органах державної влади, сприяє запровадженню механізму заохочення населення за надання об’єктивної інформації про факти корупції;

2.18. сприяє розробці науково-дослідницьких праць з проблематики боротьби з організованою злочинністю, корупцією, тероризмом, сприяє удосконаленню методів та прийомів взаємодії роботи правоохоронних органів щодо подолання зростання злочинних діянь;

2.19. бере участь в організації науково-практичних конференцій, лекцій, семінарів-практикумів з метою подолання колізій чинного законодавства, що виникають у процесі боротьби з організованою злочинністю та корупцією;

2.20. сприяє законодавчому забезпеченню захисту прав людини і громадянина від корупції та злочинних формувань, розробці пропозицій щодо удосконалення антикорупційних законодавчих та інших нормативно-правових актів;

2.21. співпрацює з вищими навчальними та науково-дослідницькими закладами щодо вироблення теоретичних засад удосконалення правових засобів  боротьби з організованою злочинністю, корупцією та злочинами, що загрожують  економічній безпеці;

2.22. відповідно до чинного законодавства проводить аналіз та пропагує досвід інших країн з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією, легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, іншими злочинами економічного  спрямування та міжнародним тероризмом, налагоджує співпрацю з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями відповідного спрямування;

2.23. співпрацюють з громадськими організаціями, іншими інститутами громадянського суспільства та за їх згодою може координувати спільну діяльність у сприянні правоохоронним та іншим державним органам у боротьбі з корупцією, злочинністю та іншими негативними явищами і процесами.

Стаття 3

3. З метою реалізації цього Меморандуму, Сторони, що підписали Меморандум, мають намір:

3.1. проводити загальноукраїнські, регіональні антикорупційні заходи;

3.2. розробити та підписати Положення про Колегію та виконавчі органи Форуму в ході виконання положень яких реалізовувати спільні програми, проекти, акції та інші заходи, спрямовані на протидію корупції;

3.3. обмінюватися інформацією з питань корупції: про причини і умови, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень; фактах невиконання або неналежного виконання державними службовцями покладених на них обов’язків; порушення посадовими особами антикорупційного законодавства та будь-яких інших корупційних проявах;

3.4. вживати заходів щодо попередження корупції в приватному секторі, створення добросовісного підприємницького середовища, розвитку конкуренції на внутрішньому ринку;

3.5 сприяти захисту внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту – поставок продукції, яка може завдавати шкоди національним виробникам, здоров’ю людей та навколишньому природному середовищу, поширенню корупції в цій сфері;

3.6. сприяти створенню ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров’я, ліквідації алкоголізму, наркоманії, корупції, інших негативних явищ;

3.7. сприяти державним органам у створенні конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки, ефективному здійсненню інвестиційної діяльності та забезпеченні постійного зростання рівня життя і добробуту населення, захисту цієї сфери від злочинних посягань;

3.8. сприяти виявленню, припиненню і недопущенню будь-яких корупційних проявів у сфері соціального захисту населення;

3.9. сприяти зниженню адміністративних бар’єрів, контрольних функцій державних органів, а також в перешкоджанні неправомірним діям контролюючих органів;

3.10. сприяти формуванню ефективного цивілізованого ринку праці вільного від корупції, досягнення балансу інтересів працівників, роботодавців і держави;

3.11. підвищувати роль засобів масової інформації у висвітленні фактів корупційних правопорушень, у поширенні знань і ефективних практик з питань припинення корупційних правопорушень, запобігання корупції;

3.12. сприяти громадянам у дотриманні їх конституційного права на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції;

3.13. сприяти залученню у встановленому чинним законодавством порядку засобів масової інформації до боротьби з корупцією, із зловживаннями службовим становищем, іншими явищами, які загрожують суспільним інтересам;

3.14. вивчення досвіду зарубіжних країн з питань протидії корупції, усунення її причин та умов та налагодження співпраці з міжнародними інституціями аналогічного спрямування;

3.15. щодо законодавчого визначення терміну «люстраційні» процеси-тобто участі у розробці нормативних документів з питань люстрації та активна участь в проведенні люстраційних заходів;

3.15. Сторони, чітко усвідомлюючи, що робота у всіх вищеназваних та інших напрямках з протидії корупції буде тривалою і неминуче зіткнеться з відкритою протидією і прихованим опором, зобов’язуються застосувати всі свої знання і докласти всіх зусиль для просування робіт і досягнення поставлених цілей, надаючи іншим Сторонам всебічну підтримку і сприяння, залучаючи їх на свою сторону і спираючись на здорові сили суспільства.

Стаття 4

Сторони зобов’язуються сприяти державним органам у проведенні реформування державних, правоохоронних органів шляхом:

– забезпечення ефективного громадського контролю та подальшого гласного супроводження процесу виявлення корупційних діянь і сприянню забезпечення невідворотності покарання винуватців;

– сприяння здійсненню реформи правоохоронних та контролюючих органів;

– недопущення корумпованих бізнес-компаній до публічних ресурсів, запровадження відповідальності юридичних осіб за корупцію;

– ініціювання відкриттю повного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– вимагати відкриття доступу до інформації з проведення тендерів у державному секторі;

– участь у впровадженні антикорупційної стратегії для приватного сектору;

– участь у реалізації проведення інформаційно-освітніх антикорупційних програм.

Стаття 5

5.1. Сторони сприяють  створенню умов для сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки країн.

5.2. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання всіма Сторонами.

5.3. Стороною цього Меморандуму може стати будь-хто, хто виявив бажання приєднатися до незалежної громадської платформи антикорупційного ФОРУМУ громадських ініціатив  та розділяє задекларовані завдання.

5.4. В даний Меморандум можуть вноситися поправки за письмовою згодою всіх Сторін.

5.5. Кожна Сторона призначить одного або декількох осіб, відповідальних за виконання цього Меморандуму відповідно до законодавства України.

5.6. Представники Сторін будуть зустрічатися в міру необхідності для розробки узгоджених заходів з реалізації цього Меморандуму, а також проводити регулярні перевірки результатів співпраці.

5.7. Сторони зобов’язуються щорічно розробляти та узгоджувати програму співробітництва з метою встановлення переліку спільних проектів, форм, способів і засобів їх реалізації.

5.8. Сторони розглядають даний Меморандум як декларацію про наміри, що не має юридичних та фінансових зобов’язань по спільній діяльності.

5.9. Цей Меморандум не зачіпає зобов’язань, що випливають з інших договорів, учасниками яких є Сторони, і не покладає на Сторони будь-яких фінансових зобов’язань.

5.10. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання обома сторонами і діє до моменту його розірвання обома сторонами за обопільною згодою або за бажанням однієї із сторін з попереднім повідомленням іншої Сторони не менш ніж за 30 днів. Розірвання цього Меморандуму не тягне розірвання договорів (угод), укладених між сторонами даного Меморандуму.

5.11. Спори та розбіжності між Сторонами з питань, що належать до сфери дії цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів або консультацій між Сторонами. Порядок вирішення спорів та розбіжностей, що виникають при реалізації договорів (угод), укладених для проведення операцій в рамках цього Меморандуму, встановлюється зазначеними договорами (угодами).

Вчинено у приміщенні Міністерства юстиції України в місті Київ, Україна, 03 квітня 2014 року.

You may also like...